BMS

BMS

سیستم های كنترل هوشمند ساختمان ها باعث بهینه سازی مصرف انرژی می گردند كه با توجه به گران قیمت بودن این تجهیزات كه بعضا بر اساس نیاز های خاص طراحی گردیده اند ، لزوم فعالیت مداوم و كنترل آنها همواره مورد تاكید مشتریان این گروه از تجهیزات می باشند.

علاوه بر مباحث مدیریت انرژی مصرفی ساختمانها ، مباحثی چون مدیریت هوشمند سیستم های امنیتی ، هشداردهنده ها و همچنین سیستم های کنترل از راه دور هوشمند ، همه و همه در مباحث bms ها خلاصه می شوند و لذا یو پی اس های شرکت تکتوان ویژن شرق با طراحی ویژه خود ،  همواره می تواند نوسانات جزیی برق را رفع و در هنگام قطع برق این تجهیزات را در مدار مورد استفاده قرار دهد.با توجه به تجربیات این شركت در شناخت شبكه توزیع و انتقال برق در ایران پیشنهاد استفاده از یو پی اس های مدل آنلاین بهترین انتخاب می باشد.