سیستم های نوبت دهی

سیستم های نوبت دهی

از جمله سیستم های پر مراجعه درموسسات اقتصادی  مثل بانک ها ،شعب بورس و... جاهایی که لازمه کار  آنها نظم و تریبب مراجعه کنندگان زیاد آنها می باشد سیستم های نوبت دهی است ،که هر گونه اختلال  در عمل کرد آنها باعث بهم ریختگی نظام کاری آن موسسه خواهد بود.لذا مجهز بودن  این دستگاه ها به  UPS  بسیار  ضروری می باشد.  UPS  کوچک  مدل  Backpower از پیشنهاد مناسب این سیستم ها می باشد در صورتیکه شبکه سیم کشی  برق اضطراری  در محل و یا موسسه مذکور  موجود باشد  میتواند  سیستم نوبت دهی  را نیز به همان وصل نمود. 


محصولات مرتبط
یو پی اس Back
جزئیات

Back Power 500va

تماس بگیرید

جزئیات

Back Power 600va

تماس بگیرید

جزئیات

Back Power 800va

تماس بگیرید

جزئیات

Back Power 1000va

تماس بگیرید

جزئیات

Back Power 1500va

تماس بگیرید

یو پی اس Fast
جزئیات

Fast Power 1Kva

تماس بگیرید

جزئیات

Fast Power 2Kva

تماس بگیرید

جزئیات

Fast Power 3Kva

تماس بگیرید

جزئیات

Fast Power 1.5Kva

تماس بگیرید

جزئیات

Fast Power 5Kva

تماس بگیرید