روز طبیعت نشان دار شد!

کاهش بیش از 4000 مگاواتی مصرف برق در روز 13 فروردین

معرفی به دوستان

پیک روزانه مصرف برق در سیزدهم فروردین مصادف با روز طبیعت بیش از چهار هزار مگاوات کاهش یافت.آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که پیک روزانه مصرف برق در سیزدهم فروردین نسبت به روز گذشته ۴۲۴۶ مگاوات و نسبت به روز هشتم فروردین که بیشترین مصرف برق روزانه طی سیزده روز ابتدایی سال ۹۷ به ثبت رسیده بیش از ۶۵۰۰ مگاوات کاهش یافت.

آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که پیک روزانه مصرف برق در سیزدهم فروردین نسبت به روز گذشته ۴۲۴۶ مگاوات و نسبت به روز هشتم فروردین که بیشترین مصرف برق روزانه طی سیزده روز ابتدایی سال ۹۷ به ثبت رسیده بیش از ۶۵۰۰ مگاوات کاهش یافت. 
همچنین حداقل ذخیره نیروگاهی کشور در پیک روز سیزدهم فروردین به حدود ۶۶۰۰ مگاوات رسید.
نکته جالب توجه در این آمار ساعت وقوع پیک است چرا که طی روز‌های اخیر بیشترین مصرف برق در روز بین ساعات ۱۳ تا ۱۵ ثبت شده، اما پیک مصرف برق سیزدهم فروردین مصلدف با روز طبیعت در زمان ۱۱:۳۴ دقیقه رقم خورده است.
بر اساس این گزارش در لحظه پیک مصرف برق سیزدهم فروردین سال جاری، کل مبادلات ۱۳۷۳ مگاوات بوده که ۸۴۳ مگاوات سهم صادرات و ۵۳۰ مگاوات سهم واردات برق است.
صنایع نیز در این زمان ۳۸۷۶ مگاوات برق مصرف کردند.
 
منبع:تابش کوثر

نظرات

 
   
 
Captcha