ساعت را جلو میکشیم !!!

جلو کشیدن ساعت تاثیری بر صرفه جویی در مصرف برق دارد ؟

معرفی به دوستان

۱۱ فروردین ۱۲۹۷ (۱۹۱۸)، جلو کشیدن ساعت به منظور صرفه جویی در مصرف برق (دی لایت سیوینگ) از این روز در سال ۱۲۹۷ در آمریکا به اجرا درآمد. در سال ۲۰۰۷ تغییراتی در آغاز و پایان آن بعمل آمد و در مارس سال ۲۰۰۸ اعلام شد.

تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه‌ای است تمام نما از رویداد‌های اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه‌های تاریخی بسیاری از واقعیت‌های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی یازدهمین روز فروردین ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
۱۱ فروردین ۱۲۹۷ (۱۹۱۸)، جلو کشیدن ساعت به منظور صرفه جویی در مصرف برق (دی لایت سیوینگ) از این روز در سال ۱۲۹۷ در آمریکا به اجرا درآمد. در سال ۲۰۰۷ تغییراتی در آغاز و پایان آن بعمل آمد و در مارس سال ۲۰۰۸ اعلام شد با محاسباتی که بعمل آمده است؛ این پیش و پس کشیدن عقربه ساعت تاثیر چشمگیری در صرفه جویی در مصرف برق نداشته است.

منبع: تابناک اقتصادی

نظرات

 
   
 
Captcha